<span>The A5 Trunk Road (Llyn Ogwen, Conwy County Borough) (Prohibition of Waiting) Order 2023</span> / <span>Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llyn Ogwen, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Aros) 2023</span>

<span>The A5 Trunk Road (Llyn Ogwen, Conwy County Borough) (Prohibition of Waiting) Order 2023</span> / <span>Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llyn Ogwen, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Aros) 2023</span>